Italiensk 1500-tallet: Uddrivelsen fra Paradis

Muligvis Paolo Fiammingo eller hans værksted i Venezia.

67x82 cm u/ramme, € 20.000

Billedets forgrund er den dramtiske uddrivelse af Adam og Eva. I baggrunden fortælles forhistorien som en slags tegneserie.

Satan er fremstillet med et pelset hoved med små horn og et næb, en mands overkrop og en slangehale, der snor sig om træet.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

L'annunciazione colle fiore bianche

Italiensk barok, 1600-tallet

Bebudelsen med de hvide blomster er en usædvanlig smuk udgave af det kendte tema.

Sælges med ældre gylden ramme, kan evt. restaureres, men er også smuk med den nuværende patina. Ægthedsgaranti fra italiensk kunsthandel medfølger.

Ca, 30x40 cm u/ramme

€ 2.000


John Constable (?) 1776-1837

Selvportræt med broderen Abram Constable


Ifølge det lille skilt på rammen er der tale om et selvportræt af John Constable med Adam Constable. Der er dog næppe tvivl om, at personen til venstre er den yngre bror Abram Constable. Årstallet må være omkring 1796-1798, da John var i begyndelsen af 20'erne og Abram var teenager.

31x44 cm u/ramme

Ikke prissat,men tilbud modtages

Det er dog tvivlsomt, om maleren faktisk er John Constable, da billedet kan være malet på et hviket om helst tidspunkt i de forløbne 200 år. Det er ikke signeret og dets historie er ikke kendt. Det kan være malet senere i 1800-årene, hvor man ofte

havde billeder og buster af kendt kulturpersonligheder i hjemmet.


Under alle omstændigheder er billedet et vidunderligt portræt af en ung energisk kunstner med palet og pensel og staffeliet antydet i baggrunden. Det har noget af den samme dynamik som Constables senere portrætter som f.eks. af hans ægtefælle Mary Bicknell.

Johns senere portræt af broderen ses til højre

Johns tegnede selvportrætter som ca. 30-årig, som kan ses på Tate og National Portrait Gallery

Fantasi-fremstilling af John som 20-årig, tegnet 50 år senere af Thomas MaguireMarc Chagall (1887-1985)

                   Engel 

Marc og Bella

Citater af Chagall:


"Stor kunst tager over. hvor naturen holder op."


" (I farvecirklen) er farverne venner med deres naboer og elskere for deres modsætninger."


"I vores liv er der en enkelt farve, som på en kunstners pallet, der giver mening til kunsten og livet. Det er kærlighedens farve."
Billedet er en litografisk plakat fra Mourier for udstillingen i Reims 1969. Den er foldet og indrammet som en litografi, og den er signeret af Chagall med en dedikation til Carl Roux. Handlet via auktion i Tyskland 2009.

Synligt billede 56x53 cm

€ 16.000


Emil Nolde (1867-1956)

Akvarel

Anne Marie Carl-Nielsen

Efter badet

Formentlig malet ca. 1940 - 1956.


Billedet er signeret på Noldes sædvanlige måde, og det er dokumenteret,at det i 1956 få måneder efter Noldes død blev købt af et galleri i det centrale Havana (i det præ-revolutionære Cuba).


Det er handlet via Omnia Auctions i Florida, USA.


48 x 36 cm

€ 30.000

Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) er primært kendt for sine skulpturer, hvor hun lige fra barnsben modellerede gårdens dyr i ler.


Hendes malerier er meget sjældne. Maleriet af de badende kvinder kan være inspireret at hendes egne badeture med de to døtre. Man kan roligt kalde hende en nordisk Picasso og ønske, at hun havde brugt meget mere tid bag staffeliet.

Maleriet er signeret og handlet via Bruun-Rasmussens auktioner.

38x45 cm u/ramme

€ 40.000

Sammen med ægtefællen komponisten Carl Nielsen.

De omtales ofte som et helt enestående powerpar i dansk kunst.

De holdt sammen hele livet, men levede dog også i længere perioder hver for sig på grund af deres rejser - og hans utroskab.

Hendes største officielle opgave var rytterstatuen af Christian den 8., der står i den indre gård på Christiansborg.

Men Dronning Dagmar i Roskilde og mindesmærket for Carl, som drengen på hesten med rørfløjten ved Østerport er nok mere nutidige i udtrykket.

Émile Henri Bernard:

Portræt af sønnen Antoine

Émile Bernard (1868-1941) huskes i dag især fordi han som ung var en nær ven af Vincent van Gogh og Paul Gauguin. Han var en af de få, der støttede og hjalp van Gogh i dennes år i Paris 1886-1888. Van Gogh skrev efterfølgende fra Arles en række smukke breve til Bernard, der opbevares på van Gogh-museet Amsterdam.


Bernard var selv en en meget produktiv kunster, forfatter og kunstteoretiker der mere eller mindre er ophavsmand til bregreberne Cloisonisme (farven afgrænset af sorte streger) og Synthetisme, som lægger vægt på treenigheden af kunstner, motiv og medie - en helt igennem moderne tankegang, der også afspejles i dette portræt, der på én gang afspejler faderens og sønnens følelser og samtidig er en næsten kubistisk kompostion af rød trekant i mørkt felt.


Han bevægede sig over årene tilbage mod en tradtionel figurativ fremstillingsform, som det ses af dette portræt af sønnen Antoine, født 1900. Det er ikke tilfældigt at Antoine er malet som kordreng, da Bernard modsat mange de øvrige modernister bevarede en tæt tilknytning til den katolske kirke.

Portrættet er fra ca. 1912. Det bærer en smuk signatur og har været handlet via Auktionsverket i Stockholm.

58x43 cm u/ramme

€ 25.000

Bernard                                                          Antoine hos sin mor

                                                                         Hanenah Saati, ca. 1904 

Der findes to billeder af Bernard og van Gogh fra Paris-årene. Det er dog

omstridt, om nr. tre fra venstre i gruppebilledet er van Gogh. Nr. 2 og nr. 6

fra venstre er Bernard og Gauguin.

MADONNA MED BARNET ITALIEN CA. 1875

Kunstneren kendes ikke.

Der er tale om en rørende enkel fremstilling af det kendte motiv. Det giver mindelse om det franciskanske begreb:

Saliggørelse nedefra. - Det vil sige gennem et beskedent og stilfærdigt menneskekærligt og gudhengivent liv.

Billedet er malet på en solid træplade og er i en moderne sammenhæng muligvis smukkere uden rammen. Den oprindelige ramme af stuk med glasforside, der trænger til restaurering, medfølger dog.

Ca. 30x21 cm u/ramme

€ 600

Svaner i måneskin

C.E. 1923

Med maleriet følger en lille pænt bevaret ramme fra samtiden.

18x23 cm

€ 1.000

Transportflåde i Svendborgsund 1848

Maleriets oprindelse er ikke kendt. Det er malet på en solid træplade og forsynet med tekst på engelsk: Transport Fleet in Svendborg Sound  1848. Det har mindre skader på overfladen, der ligner haglskud! - Kan det have været et panel på en kro eller en skibskabys, måske et af flere med fremstillinger af samtidige skibsmotiver?

Det viser situationen, hvor danske tropper fra Sjælland bliver sendt til Slesvig-Holsten ved udbruddet af den 1. slesvigske krig.

61X123 cm

€ 10.000